De communicatiestijl van groen is heel anders dan van rood. Zo ook van blauw ten opzichte van geel.

Regelmatig ervaar je koudwatervrees wanneer je wilt aansluiten bij de communicatiestijlkleur van je collega en laat je het er maar bij.

Zo trekken veel puzzelaars de eerste twee lijnen ook niet vanuit het vooroordeel dat bij het trekken van de lijn van “IK” naar “JIJ” de lijnen elkaar toch wel zullen kruisen. Dat dit niet zo is, blijkt pas wanneer je de eerste twee lijnen hebt getrokken. Pas dan zie je hoe de puzzel kan worden opgelost.

Ook in de samenwerking ontstaat pas het inzicht door in de communicatie dingen uit te proberen. Je komt dan samen altijd ergens uit.

Definitie van waanzin

“Iets precies op dezelfde manier doen en toch een ander resultaat verwachten”

Alle trainingen zijn op basis van de SCANmethode teamrollen