Rieneke Zijlstra

Hoofd Personeel, organisatie en ontwikkeling
Kamer van Koophandel Noord-Nederland

“De Kamer van Koophandel Noord-Nederland is in ontwikkeling en wil een proactieve partner zijn voor ondernemers. Medewerkers worden hierin geënthousiasmeerd en worden uitgedaagd om na te denken over het functioneren van de KvK en hun bijdrage hieraan. Jan Mik coacht onze medewerkers in deze bewustwording. Ze worden niet alleen begeleid op gedragsniveau maar ook op het niveau van hun identiteit en overtuigingen, waardoor ze niet alleen met het hoofd maar ook vanuit hun hart met veel plezier functioneren op de plek die bij hun past.”

Gosse Ytsma

Hoofd Beveiliging, HTD en BHV
Het Poortje Jeugdinrichtingen

“Soms heb je van die momenten in je leven dat je denkt in de mist te rijden. Maar wanneer dan iemand over de binnenkant van je voorruit veegt, dan blijkt deze gewoon beslagen te zijn. Die glazenwasser was Jan voor mij. Mijn agenda liep over en zaken bleven liggen. Door veranderingen in het bedrijf was het één grote brij. Jan is niet een gemakkelijke leermeester, hij liet me diep gaan maar nooit te diep en altijd net diep genoeg om over de rand mijzelf van af een afstand te bekijken. Hij gebruikte hierbij humor en levensverhalen. Een leerzame periode waarin mij al spiegelend is geleerd dat je in het hier en nu leeft en moet genieten van de dingen om je heen. Dan komt de toekomst vanzelf. Kortom: ‘de mist’ is opgetrokken en het raam is schoon!”

Marc Pehlig

Hoofd afdeling verzekeringen Rabobank

“Door SCAN zijn wij weer even met de neus op de feiten gedrukt. Iedereen is anders en daarom heeft elk van ons weer een andere aanpak nodig. Wij hebben het er op de bank nog vaak over gehad, in de trant van; ‘Jij bent groen hè, daarom reageer je op die manier.’ We hebben zelfs de informatie nog op schrift ontvangen waarop ieders type stond ingevuld in relatie tot de ander. SCAN heeft zeker bijgedragen tot een betere verstandhouding binnen ons team.”

Maurits Langeler

Directeur Coperta

“SCAN heeft ons bewust gemaakt van elkaars kwaliteiten en valkuilen. Hierdoor zijn we beter in staat om te focussen op onze eigen kracht. De zaken waar ik niet goed in ben ga ik nu delegeren (daar beleef ik toch geen plezier aan). We dragen nog steeds de SCAN polsbandjes. Als mijn collega in een gesprek zijn blauwe polsbandje laat zien, weet ik dat er ruis in onze communicatie zit. Die wordt ter plekke opgelost. SCAN maakt samenwerken echt eenvoudig!”

Mesut Celebi

Managing Director GOS

“Ook in het zakenleven meer durven om naar mijn gevoel te luisteren en wat minder naar mijn verstand. Het lijkt een open deur, maar dankzij Jan Mik heb ik het ingezien en kan ik het ook toepassen. Persoonlijk heb ik dankzij de gesprekken met hem de keuze gemaakt om ratio niet te laten prevaleren boven emotie, maar wat ik voel een minstens zo belangrijke rol te geven in de besluitvorming. Een goede balans tussen die twee is een belangrijk fundament. Niet alleen voor beslissingen in je professionele leven, maar ook privé.”

Alfred Kant

Directeur Vuurkracht

“Jan Mik verzorgt bij ons trainingen voor startende ondernemers. De deelnemers aan deze trainingen zijn hier zeer over te spreken. Jan Mik zet mensen aan om anders tegen dingen aan te kijken. Naast de kennisoverdracht zet Jan bewust mensen soms op het verkeerde been. Hierdoor dwingt hij de deelnemers om creatief en assertief te zijn. Eigenschappen die ook zeker nodig zijn in het ondernemerschap. SCAN ervaren wij als een betrokken bureau waar wij plezierig mee samenwerken.”

Martin Stadlander

Werkcoach UWV WERKbedrijf

“Jan Mik heeft een aantal werkzoekenden, dat ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf in Veendam vanuit de Netwerkgroep 45 plus (oudere werkzoekenden) een individueel coachingstraject laten doorlopen.
Zaken als rouwverwerking na ontslag, hoe sta je in het leven en hoe presenteer je jezelf als oudere werkzoekende aan een nieuwe potentiële werkgever kwamen aan bod. Alle deelnemers zijn het met elkaar eens dat zij na het doorlopen van dit traject sterker in hun schoenen staan. Rug recht en borst vooruit! Als je je goed voelt, dan straal je dat uit en maak je zeker (meer) indruk tijdens de gesprekken die je met werkgevers voert naar aanleiding van een sollicitatie of tijdens een netwerkgesprek! Netwerken is voor iedereen van belang, zeker voor die groep oudere werkzoekenden die, met een sollicitatiebrief alleen, geen interesse meer kunnen wekken bij een werkgever.”

Janny Stollenga

Teamleider P&O gemeente de Marne

“Ik heb Jan meegemaakt in een training waarin hij ons versteld liet staan van de mogelijkheden om de ander mee te laten gaan in het doorwerken van het probleem. Hij is zeer veelzijdig in het inzetten van instrumenten tijdens zijn werk en weet op deze manier tot de kern door te dringen. Naast zijn creativiteit en humor is hij volhardend om doelen te bereiken en niet bang om onconventioneel te werk te gaan. Maar hij respecteert hierbij zorgvuldig grenzen, waardoor hij de ander altijd in zijn waarde laat.”

Hilde van Heupen

Deelnemer communicatietraining

“Met zijn presentatie heeft Jan me tot in mijn diepste kern geraakt. Hij is een getalenteerd theaterspeler die deze kwaliteit hanteert om met de nodige dosis humor en creativiteit mensen bewust te maken van hun (levens) opdracht. Hartelijk dank Jan, voor het bewustwordings- en veranderingsproces dat jij bij mij gestimuleerd hebt!”

Cor de Val

Freelance beleidsontwikkelaar

“Ik heb Jan leren kennen als een markante persoonlijkheid met een overload aan talent. Hij is als geen ander in staat om met een groot gevoel voor humor en veel relativeringsvermogen de vinger op de zere plek te leggen bij de ander maar ook bij zichzelf. Hij gebruikt zijn eigen bewustwordingsproces op zo’n manier dat de ander daar profijt van heeft.”